Croeso i Cwt y Gwenyn

Wedi’w leoli ar fferm fechan llai na dwy filltir o ganol dref hynafol Conwy, mae’r pod moethus yma yn encil perffaith i gwpl ymlacio a mwynhau llonyddwch cefn gwlad Gogledd Cymru, sy’n edrych dros Gonwy a’r Gogarth yn Llandudno. Wedi’i leoli yng nghanol arfordir Gogledd Cymru, mae pod glampio Cwt y Gwenyn yn leoliad perffaith ar gyfer eich gwyliau.

Mae’r pod wedi’i ddylunio’n ofalus i sicrhau’r arhosiad perffaith i gyplau, gyda gwely maint brenin wedi’i wneud â llaw, ystafell gawod ensuite, cegin a soffa foethus i ymlacio.

Ymlaciwch ar ôl diwrnod prysur yn archwilio beth sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig, yn eich twb poeth preifat eich hun, wedi’i leoli o dan y goeden afalau o flaen y pod.   Yn ogystal â’r twb poeth, mae’r ardd yn cynnig digon o le i fwynhau ciniawa ‘alfresco’, ynghyd â phwll tân Kadai a barbeciw, i chi baratoi pryd bendigedig i ddau, sy’n trawsnewid yn bwll tân i’ch cadw’n hyfryd ac yn yn gynnes ar y nosweithiau syllu ar y sêr hynny. Lapiwch yn gynnes o dan y blancedi clyd a gyflenwir, a mwynhewch y machlud hardd.

Amdanom

Golygfa o'r pod